Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Elisenda Framis Rubio, amb 41086217Y
Adreça postal: c/ Santa Caterina 53
Telèfon: 654039872
Correu electrònic: info@elioga.com

Qui és el Delegat de Protecció de Dades i com pot posar-se en contacte amb él1?
El Delegat de Protecció de Dades és D. / Sra. Elisenda Framis Rubio, sent aquest l’encarregat del compliment de la normativa de protecció de dades d’Elisenda Framis Rubio, podent ser contactat a través de la següent adreça: info@elioga.com

 

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que es tracten han estat facilitats pels propis interessats i estan sent tractats conforme al consentiment prestat per aquests.
L’informem que les categories de dades que es tracten son1:

• Dades d’identificació
• Adreces postals i electròniques
• Telèfon de contacte
• Dades activitats
• Dades de Salut general per a la pràctica de l’activitat

No es tracten dades especialment protegides, excepte que Vostè, directament ens els faciliti i sigui imprescindible el seu tractament. Per a tal cas, Elisenda Framis Rubio adoptarà les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar el mateix en els termes establerts en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i altres disposicions que siguin aplicable.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
En Elisenda Framis Rubio es tracta les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de mantenir la relació professional, comercial i/o contractual establerta, així com per a fins de remissió de publicitat de nous productes i serveis relacionats amb els contractats, sempre que hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens ha facilitat es conservaran durant el temps que es mantingui la relació professional, comercial i /o contractual establerta i, una vegada finalitzi aquesta, pels anys necessaris indicats en les disposicions legals que siguin aplicable, després de la qual cosa es procedirà a la seva destrucció. Concretament es mantindran bloquejats amb caràcter general 10 anys des de la finalització de la relació contractual per normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i fins a 15 anys per aplicació del Codi Civil, o 5 anys des de la nova Llei 42/2015 1/2000 de 7 de gener que reforma la Llei d’Enjudiciament Civil, pel qual es modifica l’art. 1964 CC.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de serveis, segons els termes i condicions que figuren en aquest, així com el consentiment de l’interessat per a l’enviament de publicitat i invitació a esdeveniments, si és el cas.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que ens ha facilitat no se cediran a tercers, no obstant això, als mateixos podran tenir accés aquells encarregats del tractament directament implicats en la prestació del producte o servei contractat, i això a l’únic objecte de donar compliment a tal relació, havent de tractar tals dades de conformitat amb les instruccions del responsable del tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Elisenda Framis Rubio s’estan tractant dades personals de la seva titularitat.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, es deixaran de tractar aquests, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Qualssevol dels drets descrits amb anterioritat hauran de notificar-se per escrit degudament signat a les següents adreces de correu postal i electrònic, acreditant la seva identitat:

• c/ Santa Caterina, 53 Atic C 17257 Torroella de Montgrí
• info@elioga.com

Abrir chat
Vols informació?
Escanea el código
Hola,
vols que t'expliqui una mica més el que fem?