Yoga per tota la vida

NamasteRaja Ioga, el Ioga Mental

'Raja' significa "rei", es per aixó que el raja ioga es el Ioga real, encara que normalment se'l coneix com el Ioga mental.

El camí del raja ioga es refereix al sistema de ioga que es descriuen en el Yogas Sutras de Patanjali (Astanga Ioga, les vuit etapes del ioga)

El Raja Ioga es un sistema de Ioga Integral per la millora de la conducta humana i la personalitat a través de la pràctica de;

  • Yama (codi social)
  • Niyama (codi personal)
  • Asana (postura)
  • Pranayama (tècniques de respiració prànica)
  • Pratyahara (Interiorització)
  • Dharana (concentració)
  • Dhyana (meditació)
  • Samadhi (l'autorealització)
  • Fundació Vicente Ferrer