Yoga per tota la vida

Ioga Integral

El Ioga Integral es una síntesis de diverses branques del ioga. Es tracte de un sistema integral pel desenvolupament harmoniós de tots els aspectes de la persona.

Vishuddhi ChakraAnahata ChakraManipura Chakra

El seu princiapl propulsor va ser Sri Aurobindo que va promoure la practica conjunta de diferents Iogues: Bhakti Ioga (ioga devocional) Gñana Ioga (ioga del coneixement) Hatha Ioga (ioga Físic) Karma Ioga (ioga de l'acció) Raja Ioga (Ioga mental) Tantra Ioga (alliberació de la energia)

El Ioga integral ha tingut varis estils. Swami Sivananda, després de coneixer i practicar les ensenyances de Aurobindo, va expandir el ioga integral creant la seva "síntesis del Ioga".

Fundació Vicente Ferrer